Strokovni aktiv: ZGODOVINA

Člani

 

Ime in priimek
Predmet E-poštni naslov Povezave
Suzana Malnar
(vodja aktiva)
ZGO suzana.malnar@gimnm.org E-učilnica
Nevenka Malnarič Brulc ZGO nevenka.malnaric-brulc@gimnm.org E-učilnica
Zoran Poredoš ZGO zoran.poredos@gimnm.org E-učilnica
Robert Šupe ZGO, GEO robert.supe@gimnm.org

 

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
 • priprava in zvedba ekskurzije po Sloveniji,
 • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
 • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja zgodovine,
 • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

Tekmovanje iz znanja zgodovine

 • 20. 1. 2016 – Šolsko tekmovanje
 • 2. 4. 2016 – Državno tekmovanje v Brežicah

 

Rezultati tekmovanja iz znanja zgodovine

 

Interni del mature za zgodovino (IMP, MT)

 • 9. 11. 2015 (IMP ZGO 2) in 20. 11. 2015 (IMP ZGO 1 IN MT) – 1. del internega dela mature
 • 10. 3. 2016 – 2. del internega dela mature

Izvedene dejavnosti

 • 31. 1. 2013 – Predavanje prof. dr. Jožeta Pirjevca za dijake 4. letnika Tema je maturitetna tema: »Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju«. Predavanje bo ob 12.30 v atriju šole.