3. Evropske statistične igre

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavni cilji Statističnih iger so spodbujanje radovednost in zanimanja za statistiko med dijaki, spodbujanje učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev.

Tekmovanje je bilo izvedeno najprej na nacionalni, nato še na evropski ravni. Nacionalno tekmovanje je potekalo od 21. oktobra 2019 do 27. marca 2020.

Bronasta priznanja so prejeli Alja Kastelic, Matic Erpič in Matija Radež (kategorija A), Ana Djaip Bartolj, Damjana Lamovšek in Neža Račečič, Urška Koželj, Ela Fišter in Manca Bizjak, Anja Granda, Sara Mirtič in Anja Rožmanc, Lara Velkavrh, Manca Miklavčič in Nina Strašek, Julija Jakljič, Pia Kump in Gea Bahč, Val Vidmar, Žana Urankar in Ivana Horvat, Neja Ban, Lučka Peterlin in Kaja Vidovič, Miha Kapš, Neža Brkopec in Nika Gašpar, Luka Vehovec, Jakob Hussein in Christopher Šajatovič, Albina Marinčič, Nika Kadunc in Vesna Mejaš (kategorija B).

V finale 3. Evropskih statističnih iger se je uvrstilo 9 ekip, 1, iz kategorije A in 8 iz kategorije B.

Srebrna priznanja so v kategoriji A osvojili Alja Kastelic, Matic Erpič in Matija Radež, v kategoriji B pa Albina Marinčič, Nika Kadunc in Vesna Mejaš, Lara Velkavrh, Manca Miklavčič in Nina Strašek, Luka Vehovec, Jakob Hussein in Christopher Šajatovič.

Zlata priznanja so osvojili Ana Djaip, Damjana Lamovšek, Neža Račečič, Val Vidmar. Žana Urankar in Ivana Horvat.

Na državni ravni 3. Evropskih statističnih iger je tretje mesto v kategoriji B je zasedla ekipa, ki so jo sestavljale Ana Djaip, Damjana Lamovšek in Neža Račečič.

Barbara Strnad