Dijaki 3c videokonferenčno z evropsko poslanko Ireno Jovevo

V torek, 10. 5. 2022, smo dijaki 3. c sodelovali v pogovoru z evropsko poslanko Ireno Jovevo in tako obeležili dan Evrope. Pogovor, ki ga je moderirala profesorica Suzana Krvavica, je potekal v sklopu projekta EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

V uvodnem delu je bila vsebina pogovora vezana na življenje in delo evroposlanke pred izvolitvijo v Evropski parlament in izkušnje, ki jih je pridobila med opravljanjem novinarskega poklica. V nadaljevanju smo izvedeli, kako poteka delovni dan evropskih poslancev, in se dotaknili tudi odnosa EU do migracijske politike ter položaja žensk v politiki. Poslanka je poudarila tudi pomen kulture dialoga v političnem prostoru in pomembnost proaktivnosti mladih skozi politično udejstvovanje. Predstavila je tudi številne karierne možnosti, ki jih na različnih področjih EU ponuja mladim. V zaključku je evroposlanka kot ključno vrednoto izpostavila uvidevnost, na kateri naj, tako kot v sloganu EU Združeni v raznolikosti, temeljijo vse ostale vrednote.

 Dijakom je bil pogovor zanimiv in so strnili nekaj svojih vtisov:

“Pogovor je bil poučen, ker smo iz prve roke izvedeli, kako poteka delo evroposlancev.”

“Posebno zanimive so se mi zdele možnosti za mlade, ki jih ponuja EU, in pogovor me je spodbudil, da bom to temo še raziskala.”

“Navdušila me je odkritost, s katero je evroposlanka govorila o vseh temah, zato si bom pogovor zagotovo zapomnila kot lepo izkušnjo.”

Larisa Rataj in Lana Anderlič, 3c