Dijaki dosegli 36 priznanj na matematičnem tekmovanju

V marcu in aprilu so se mladi matematični navdušenci merili v znanju iz matematike. Priljubljenega Kenguruja se je udeležilo 73 dijakov. Med vsemi sodelujočimi razredi so »S kengurujem na pico« skočili dijaki 2.C razreda. Dvanajst dijakov, ki so dosegli najboljše rezultate na izbirnem tekmovanju,  se je udeležilo državnega tekmovanja na Šolskem centru v Novem mestu. Dijaki so na tekmovanjih dosegli 24 bronastih, 10 srebrnih in 2 zlati priznanji. Srebrno priznanje so dosegli: Gregor Jereb, 1. C, Sergej Pelko, 2. C, Tjaša Remec, 2. C, Matija Radež, 2. A, Pija Kapš, 3. A, Filip Brajčič, 4. C, Tadej Mohorčič, 4. A, Miha Radež, 4. D, Jon Judež, 4. D, in Urban Tjaž Pirnar, 4. A. Drugošolca Domen Hočervar, 2. C, in Jernej Birk, 2. D, pa sta dosegla zlati priznanji.

Vsem tekmovalcem čestitamo.

aktiv matematikov