Evropska poslanka Irena Joveva z dijaki 3. c

V  torek, 6. aprila 2021, so se dijaki 3. c, ki sodelujejo v programu EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, z mentoricami Nino Arnuš, Urško Longar in Suzano Krvavica udeležili okrogle mize z evropsko poslanko Ireno Jovevo. Pogovor, ki ga je moderirala Suzana Krvavica, je potekal prek videokonference.

Poslanka je najprej predstavila svoj običajni delovni dan pred epidemijo in v zadnjem letu, ko delo evropskih poslancev poteka večinoma na daljavo. Ob tem se je dotaknila tem, ki so v epidemiji stopile v ospredje, to so zlasti znanost in tehnologija, družbena omrežja in cepiva. Spoznali smo tudi njeno profesionalno in politično kariero ter razloge za zamenjavo novinarstva s političnim parketom. Poudarila je, da se je z vstopom v politiko aktivno odzvala na probleme, ki jih je kot novinarka spoznala. K aktivnemu državljanstvu, kritičnosti, strpnosti, radovednosti in uvidevnosti je pozvala tudi mlade, ki na situacijo v družbi lahko vplivajo na različne načine, najbolj neposredno pa z udeležbo na volitvah.

Pogovarjali smo se tudi o prednostih odraščanja v dvojezični družini, medkulturnosti, strategiji EU za enakopravnost žensk in možnostih za delovanje mladih. Dijake je spodbudila, naj izkoristijo različne izmenjave in študijske programe ter se vključijo v mladinske organizacije. Izkoristijo naj tudi vse pozitivne priložnosti sodobne tehnologije.

Svoje vtise o okrogli mizi sta strnili dve dijakinji 3. c:

Pogovor z Ireno Jovevo je bil zelo poučen in zanimiv. Zajeli smo številne teme, od delovanja Evropskega parlamenta, tehnologije in sedanjih okoliščin pa vse do problemov zaradi epidemije. Zelo sem bila navdušena nad njeno iskrenostjo in odnosom do nas dijakov. (Anteja Ratajec)

 Pogovor s poslanko gospo Ireno Jovevo nam je odprl vrata v Evropski parlament. Seznanila nas je tako z delovanjem EP kot tudi s svojim delom. Med pogovorom smo se dotaknili nekaterih aktualnih tematik, kot so boj za zajezitev širjenja epidemije, delo poslancev “od doma”, položaj žensk v primerjavi s položajem moških v politiki ter svobode medijev. Odkrito nam je predstavila tudi svoja stališča o teh vsebinah in nas spodbudila k radovednosti, vedoželjnosti in kritičnosti. (Ajda – Lea Jakše)

Suzana Krvavica, prof.