Evropske statistične igre

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavni cilji Statističnih iger so spodbujanje radovednost in zanimanja za statistiko med dijaki, spodbujanje učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev.

Tekmovanje je bilo izvedeno najprej na nacionalni, sledi še evropska raven. Slovensko tekmovanje je potekalo v slovenščini, evropsko bo v angleščini.

Nacionalno tekmovanje je potekalo od 30. oktobra 2017 do 20. marca 2018, evropsko tekmovanje pa od aprila do maja 2018.

V finale so se uvrstile 4 ekipe, 2, iz kategorije A (Domen Mohorčič, Larsen Cundrič, Matic Rajnar in Eva Brudar, Nika Kirn, Anja Mitrović) in 2 iz kategorije B (Eva Kramarič, Lara Nemanič in Timotej Candellari, Domen Hočevar, Tjaša Remec).

Na evropsko raven tekmovanja so se z 2. mestom na nacionalnem nivoju tekmovanja v kategoriji A uvrstile Eva Brudar, Nika Kirn, Anja Mitrović in s 3. mestom v kategoriji B, Eva Kramarič, Lara Nemanič in Tjaša Remec. Rezultati evropske ravni bodo znani konec maja.

Barbara Strnad