Evropski zeleni dogovor – Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in Svet

Pogovor za dijake 3. c (EPAS projekt) z Aleksandro Pavlič (Europe Direct Novo mesto)

Za dijake 3. c, ki so aktivno vključeni v projekt EPAS, smo v okviru pouka geografije in sociologije organizirali zanimivo predavanje in pogovor o Evropski uniji s poudarkom na Evropskem zelenem dogovoru. Gostja je bila Aleksandra Pavlič s predstavništva Europe Direct Novo mesto, ki predstavlja »podaljšano roko« Evropske komisije. Dijake je pobliže seznanila z okoljsko problematiko in strategijo reševanja le-te. Na koncu je bil tudi čas za postavljanje vprašanj, k čemur so dijaki aktivno pristopili.

Zaradi zanimanja dijakov smo se dogovorili za ponovno srečanje z gospo Aleksandro Pavlič, in sicer na temo Evropska unija v vsakdanjem življenju.

Nina Arnuš