Podelitev maturitetnih spričeval 2020

Na Gimnaziji Novo mesto se ponovno veselimo rezultatov naših dijakov na splošni maturi. Dijaki so v povprečju na letošnjem spomladanskem roku mature dosegli 21,01 točk. Slovensko povprečje je 20,74.

Med vsemi dijaki, ki so v spomladanskem roku uspešno opravili maturo, je 14 zlatih maturantov, torej tistih, ki so na maturi dosegli 30 točk in več. Ti so: Luka Hadl, ki je dosegel vse možne točke, Jan Trputec, Sara Bobnar, Tea Pirc, Teja Šuštaršič, Manca Pavec, Maja Brudar, Alenka Červ, Pija Kapš, Eva Kolenc, Maruša Penca Kocjan, Maruša Škufca Kalin, Maruša Kavčič Milivojevič in Ajda Žura.

Maturanti so od svojih razrednikov prejeli maturitetna spričevala, ravnateljica pa je najuspešnejšim med njimi podelila še priznanja šole ter priznanja šole z nagrado. Dijakinja Anita Koprivc je za svoj izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu šole iz rok ravnateljice prejela nagrado odličnosti.

Čestitamo vsem!