PROJEKTNI TEDEN 2010

Foto: dijaki in učitelji

Od 30. 3. do 1. 4. 20010 so dijaki 1.3. letnika ustvarjali v številnih delavnicah z različnimi tematskimi poudarki. Dejavnosti 1. letnika so podrobno predstavljene v Projektilu 2010.

1. letnik – Ustvarjalnice
2. letnik – Razgibalnice (Zdravo življenje)
3. letnik – Raziskovalnice (Znanost, medkulturnost)