PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO 2008/09

Prostovoljno socialno delo se na šoli izvaja že 24. leto. Dijaki delujejo na različnih področjih: učna pomoč, delo s starejšimi, delo z malčki, druženje z romskimi otroki in druženje z ljudmi, ki imajo motnje v duševnem razvoju.

14. 11. 2008 – Predstavitev ustanov, kjer dijaki opravljajo PSD, foto Sabina Dogenik
Maj 2009 – Srečanje prostovoljcev, foto Anica Kastelec