Spoznavni dnevi 1. letnika

Pretekli teden, od 10. do 14. septembra, smo za dijake 1. letnika izvedli spoznavne dneve v obliki tridnevne šole v naravi v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti v Fari, Radencih in v Kočevju.

V Fari so spoznavne dneve preživeli dijaki 1. A z razredničarko Saško Horvat in učiteljico kemije Branko Klemenčič ter dijaki 1. D z razrednikom Jernejem Cimpermanom in učiteljico informatike Barbaro Strnad.

V Radence so se odpravili dijaki 1. B z razrednikom Jernejem Banom in učiteljico slovenščine Renato Nose ter dijaki 1. C z razredničarko Suzano Malnar in učiteljico angleščine Mirjam Skube.

Dijaki 1. K (klasična gimnazije) so bili nastanjeni v CŠOD Jurček v Kočevju z razrednikom Matjažem Štihom in učiteljico slovenščine Natalijo Petakovič.

Cilj šole v naravi na začetku šolanja na gimnaziji je bil predvsem medsebojno spoznavanje z novimi sošolci in sošolkami ter seveda z razredniki in učitelji spremljevalci. Za tako izvedbo smo se odločili na podlagi pozitivnih izkušenj s spoznavnimi vikendi, ki so jih nekateri razredniki samoiniciativno izvedli v preteklih letih.

Dijaki so se udeležili različnih športnih dejavnosti, ki jih organizirajo v CŠOD-jih, (rafting, kolesarjenje, adrenalinski park, pohodi …), učitelji so izvedli medpredmetno organiziran poku kemije, biologije, zgodovine in slovenščine. Veliko časa je bilo namenjenega tudi družabnim igram in drugim podobnim aktivnostim, ob katerih so dijaki spoznavali interese, hobije in značajske lastnosti svojih sošolcev. V vseh so poleg osvajanja novih znanj krepili predvsem socialne veščine pa tudi pripadnost razredu in šoli.

Zapisala: Natalija Petakovič

Foto: Branka Klemenčič, Jernej Ban, Natalija Petakovič, Barbara Strnad