Gimnazijke na srečanju z raziskovalci na SAZU

V četrtek, 15. marca 2018, se je sedem dijakinj iz 2. k, 3. b, 3. k in 4. b skupaj z mentorico Suzano Krvavico udeležilo drugega srečanja z mladimi, ki sta ga organizirali Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Slovenska znanstvena fundacija. Srečanje znanstvenikov in približno 50 mladih iz več slovenskih gimnazij je potekalo  v dvorani SAZU.

Letošnje srečanje z naslovom Slovenski jezik v gibanju je vsebinsko oblikoval akademijski razred za filološke in literarne vede na SAZU. S svojimi prispevki so se predstavili naslednji jezikoslovci: izredni član SAZU prof. dr. Marko Snoj (o raziskovanju izvora besed in njihovega prvotnega pomena), prof. dr. Marko Jesenšek (o sodobnih potrebah po slovenskem jeziku), prof. dr. Kozma Ahačič, Delova osebnost 2017 (o zgodovini slovenskega jezika) in prof. dr. Jožica Škofic (o slovenskih narečjih). Sodelovala sta tudi mlada raziskovalka Duša Race in znanstveni sodelavec dr. Domen Krvina z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki sta predstavila slovaropisno delo in slovarski portal Fran.

Dijakinje naše šole in profesorica, ki so se udeležile letošnjega srečanja, so bile navdušene nad vsebino, izvedbo in organizacijo dogodka. Srečanja na SAZU sicer želijo približati najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo mladim, šolajočim se ljudem, ter vzpostaviti trajnejše povezave med Akademijo in srednjimi šolami. Dogodek Slovenski jezik v gibanju dokazuje, da je to mogoče.

Suzana Krvavica