Gimnazijski Božiček tudi letos obdaril starejše

Dijaki in profesorji Gimnazije Novo mesto smo s Skladom za pomoč ljudem v stiski na Območnem združenju RK Novo mesto že tretjič izvedli dobrodelno obdarovanje starejših. Akcijo je na šoli usklajeval 4. b razred skupaj s profesoricami Karmen Čarman, Suzano Krvavico, socialno delavko Anico Kastelec ter upokojeno profesorico Nušo Rustja. Denar so zbirali vsi razredi ob pomoči profesorjev in zbrali 769 evrov.

S tem denarjem smo nakupili različne izdelke, ki smo jih zložili v domiselno okrašene škatle, in naredili 26 daril. Ostanek denarja smo namenili socialno ogroženi družini s tremi majhnimi otroki; v akcijo za pomoč družini se je vključil tudi RK. Škatle so okrasili dijaki 1. letnika pri likovnem pouku pod mentorstvom profesorice Jasmine Žagar.

17. in 18. decembra je 11 dijakinj 4. b skupaj s prostovoljkami KORK, Nušo Rustja in Andrejo Murgelj z OZRK obiskalo starostnike v mestnih in primestnih krajevnih organizacijah RK. Ob koncu obdarovanja so dijakinje takole strnile vtise: “Presenečene smo bile nad odprtostjo naših obdarovank, saj so nas videle prvič. Z gostoljubnostjo so pokazale, da je bil naš obisk zanje nekaj posebnega. S čilostjo, optimizmom in humorjem dobro kljubujejo svojim letom, bolezni in samoti. Gospa Ratajec nam je ob slovesu dejala, da je največja revščina samota.”

Senija Tirić