ITS Turizem smo mi na terenu

V petek, 25. 10. 2019, smo se dijaki v okviru izbirnega tematskega sklopa Turizem smo mi srečali z nemško govorečimi gosti Term Šmarješke Toplice. Pri pouku tega izbirnega tematskega sklopa smo načrtovali kratek program za skupino gostov iz Avstrije pod vodstvom profesorice Eve Starič. Program smo ta dan izvedli v hotelu. Obsegal  je sprejem in nagovor gostov, Kahoot kviz v nemškem jeziku, ovrednotenje kviza, intervjuje z gosti in intervju z gostiteljico in receptorko.

Malo pred 17. uro smo se dijaki zbrali v hotelu in pripravili prostor za goste. Skupino Avstrijcev, ki prihajajo iz bližine Salzburga, so sprejele in nagovorile dijakinje Nina Kraševec, Jona Sečkar, Katja Vertuš in Josipa Petričević.

Gostje so se nato razdelili v pare za kviz, ki so ga pri pouku pripravili dijaki Teo Ruklić, Agan Rušiti in Niko Štamcar, pod mentorstvom profesorice za računalništvo, Barbare Strnad. Vprašanja kviza so bila vezana na zanimivosti in znamenitosti Slovenije in Novega mesta. Dijaki smo pomagali gostom z uporabo elektronskih naprav, s pomočjo katerih so odgovarjali na vprašanja. Po koncu kviza smo sodelujoče nagradili.

Profesorica nemščine Eva Starič je gostom povedala še nekaj splošnih informacij o vsaki temi kviza ter tri goste prosila za intervju. Dijakinje, ki so na začetku nagovorile Avstrijce, so se na koncu še zahvalile gostom za sodelovanje in jih pozdravile.

Intervjuje z gosti so sestavile in izpeljale dijakinje Nina Kraševec, Josipa Petričević, Jona Sečkar, Katja Vertuš, Hana Povše in Katja Štamcar. Nina Pungerčar, Manca Lesjak, Eva Turk in Klemen Kastrevc pa so sestavili in izvedli intervjuja v slovenščini z receptorko in s hotelsko gostiteljico Simono Vidic.

Po samem dogodku se nam je po elektronski pošti oglasil gospod Erich Gois, vodja skupine avstrijskih gostov z naslednjim kratkim odzivom:

Sehr geehrte Frau Staric!

Gerne haben wir bei Ihrem Projekt mitgeholfen. Meine Leute waren von Ihren Schülern sehr begeistert. Gerne stellen wir uns wieder zur Verfügung.

Ihnen und Ihren Schülern alles Gute und liebe Grüße aus Salzburg.

 

Eva Starič