Krkine nagrade in priznanja

V Krkini upravni stavbi je 15. 9. 2017 potekala podelitev 47. Krkinih nagrad in priznanj, ki sta jih srednješolcem podelila predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Krke Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član uprave, direktor Razvoja in raziskav in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad.

Pred podelitvijo so na simpoziju srednješolci svoje nagrajene naloge tudi predstavili, prireditev pa je zaokrožila slovesnost z nadarjenimi mladimi glasbeniki in predstavitvijo dela in življenja mlade Krkašice, zaposlene v razvoju analitike.

Na razpis je prispelo 29 raziskovalnih nalog iz dvanajstih slovenskih šol, pripravljalo jih je 58 dijakov. Od prispelih in ocenjenih nalog so nagrado podelili 13 raziskovalnim nalogam, ki jih je pripravilo 28 srednješolcev. Gimnazija Novo mesto je na razpis prijavila tokrat kar osem nalog, ki jih je pripravilo 15 dijakov, kar je najbolj množično doslej.

Krkino nagrado je prejelo pet raziskovalnih nalog:

  • Primerjava klasičnih kemijskih pristopov in pristopov z uporabo biokatalizatorjev na izbranih modelnih spojinah pri kemijskih pretvorbah, avtorice: Nika Brulc, Zala Kink, Nika Zupančič, mentorji: dr. Silvo Zupančič, doc. dr. Aleš Gasparič, mag. Branka Klemenčič.
  • Optimizacija in uporabnost metode za identifikacijo cianobakterij v okoljskih vzorcih na osnovi DNA, avtorji: Evgenija Burger, Lucija Marzel Djuranovič, Luka Petravić, mentorji: izr. prof. dr. Marko Dolinar, Mojca Juteršek, Tanja Gačnik.
  • Preučevanje nastajanja biofilma v vodovodni vodi Gimnazije Novo mesto v odvisnosti od časa, hrane in materialov, avtorji: Tjaša Grabnar, Larisa Grubič, Luka Kunej. Nalogo so izdelali ob pomoči mentoric dr. Maja Florjanič in Janja Pust.
  • Uporaba CalB pri kiralni ločbi R/S-1-(1-naftil)etanola, avtorice: Nastja Medle, Laura Medved, Barbara Jaklič. Mentorja naloge sta mag. Branka Klemenčič in doc. dr. Aleš Gasparič.
  • Matični mleček in trans-10-hidroksi-2-decenojska kislina, avtorji: Larsen Cundrič, Matic Rajnar, Taja Skube, mentorica: Janja Pust.

Še tri naloge dijakov Gimnazije Novo mesto so prejele Krkino priznanje. To so:

  • Hipertiroidizem pri mačkah, avtorice: Nina Starič, Klavdija Bijek, Neja Katič, mentorici: Janja Pust in Katarina Sluga.
  • Vpliv krme na kravje mleko, avtorica: Petra Pavlin, mentorja: dr. Primož Treven in Janja Pust.
  • Možnost čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode pri procesu lakiranja v avtomobilski industriji, avtorji: Anja Bučić, Ed Hasanović, Patricija Rauh, mentorici: Janja Pust in Dragica Bučić.

Tokrat so v Krki prvič podelili tudi priznanja mentorjem za uspešno delo z mladimi pri raziskovalnih nalogah. Med šestimi mentoricami iz štirih slovenskih šol sta priznanje prejeli tudi mag. Branka Klemenčič in Janja Pust iz Gimnazije Novo mesto.

Janja Pust