Migracije (ITS-ali nas mora biti strah?)

Pri ITS Ali nas mora biti strah smo temo o migracijah združili z vsebino projekta Srce mesta. Pri projektu so sodelovali KUD AAC Zrakogled, založba Malinc, OŠ in SŠ iz Slovenije in norveška nevladna organizacija Norsensus Mediaforum, ki se ukvarja s spodbujanjem medijske pismenosti in pridobivanjem kompetenc za družbeno vključevanje. Projekt je namenjen dvigu razumevanja migracij nekoč in danes. Za dijake je bilo organizirano predavanje Predstavitev migracij kot temeljnega pojava 21. stoletja ter pregled slovenskih selitev. Norveški program medijske pismenosti je dijake uvedel v različne tehnike medijske predstavitve (story-board in stop-motion). Dijaki so izdelali lasten selitveni zemljevid, risanko in strip in pripravili raziskovalne naloge na temo migracij. Opravili so tudi intervjuje z migranti. Vse izdelke se je sproti nalagalo na spletni portal norveške organizacije Norsensus Mediaforum. Raziskovalne naloge je KUD AAC Zrakogled prevedel v angleščino. Dijaki so preko dejavnosti, ki jih je vključeval projekt, razvijali sposobnost pripovedovanja zgodb in pridobili nova znanja o vizualnih predstavitvah.

Nevenka Malnarič Brulc