Mojca Muhič – dekle z velikim srcem je postala naj prostovoljka za leto 2018

Mojca Muhič, dijakinja 3. letnika Gimnazije Novo mesto, je   prejela naziv Naj prostovoljka za leto 2018.

Ta časten naziv si je Mojca prislužila s svojim izjemnim delovanjem na področju prostovoljstva, saj je to mlado dekle mnogoterih talentov vedno pripravljeno svoj prosti čas nameniti tudi drugim.

Njeno prostovoljno delo ima korenine že v družini in v osnovni šoli, kot srednješolka pa je svoje prostovoljstvo še razširila. V letu 2018 je bila  še posebej aktivna, zato smo jo na Gimnaziji Novo mesto prijavili na natečaj Mladinskega sveta Slovenije Prostovoljec leta 2018. Med številnimi prijavljenimi posamezniki je strokovna komisija presodila, da si Mojca Muhič  zasluži naziv Naj prostovoljka leta 2018 v skupini do 19 let. Priznanje je prejela 11. junija 2019 na zaključni prireditvi na Brdu pri Kranju, katere častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor.

Mojca svoj čas in svoje delo  nesebično daruje za mnoge posameznike, od mladih gasilcev, sošolcev in prijateljev, do starostnikov in bolnikov pa tudi oseb z zmerno, težko in težjo motnjo v duševnem razvoju.  Njena prostovoljska pot se je začela  v domačem kraju, v gasilskem društvu  PGD Mali Podljuben. Tu   ima sedaj  pomembno vlogo na področju gasilske mladine. V osnovni šoli Vavta vas je bila članica ekipe prve pomoči, s katero je v 9. razredu na državnem tekmovanju dosegla 2. mesto. Kasneje je nadaljevala delo prostovoljke v OE Rdečega križa Novo mesto, udeleževala se je njihovih taborov mladih, kjer so nudili pomoč starejšim na njihovem domu, sodelovala je tudi v njihovi odmevni akciji za pomoč Rajkovim pri obnovi hiše. Že od prvega letnika dalje je z odprtimi rokami sprejela možnost prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo mesto. Tako že tretje leto zapored vsak teden obiskuje bolnike na nevrološkem oddelku. Med jesenskimi  počitnicami je sodelovala v enkratnem projektu »72 ur brez kompromisa«. Prevzela je vodstvo ekipe Gimnazije Novo mesto in  sprejeli so neznani izziv –  narediti nekaj dobrega in koristnega za širšo lokalno skupnost v 72 urah. Prostovoljke so dobile nalogo pripraviti program za dan z varovanci v Centru Dolfke Boštjančič Draga v enoti Novo mesto. Del izziva je bilo tudi sodelovanje v akciji »Manj svečk za manj grobov«. V okviru te akcije so dekleta zbirala prostovoljne prispevke, ki so jih predala vodstvu centra za nakup pripomočkov za lažje delo z otroki z motnjo v duševnem razvoju. Mojco je ta akcija spodbudila, da postane prostovoljka tudi v tem centru.

Ob prejetju naslova Naj prostovoljka leta 2018 je Mojca zapisala misel Dawne Markove: »V nasprotju z našim prepričanjem ne pregorimo, zato ker bi dali preveč, marveč ker skušamo dati nekaj, česar nimamo,” in dodala: »Lepo je deliti svoj čas z ljudmi, ki znajo ceniti že skromnem stisk roke in nasmeh na obrazu od popolnega neznanca.«

Na Gimnaziji Novo mesto se že vrsto let trudimo spodbujati prostovoljstvo in humanitarnost med mladimi, saj menimo, da je to velika naložba za prihodnost naše družbe. Mentorice prostovoljstva na šoli in ostali zaposleni smo ponosni na Mojco in njeno humanitarno delo. Privilegij nam je delati s tako dobrosrčnimi dijaki, kot velikokrat poudari naša ravnateljica Mojca Lukšič.

Anica Kastelec