Na športnem dnevu smo prehodili 6.053,13 km

Na šoli smo v mesecu decembru izvedli športni dan na daljavo  pod naslovom Hoja je zlata prinašalka zdravja. V dnevih od 14. 12. do 23. 12. 2020 so se dijaki vseh letnikov odpravili na pohod. Naloga je bila, da so naredili vsaj dvourni pohod v svojem kraju ali njegovi okolici (pohod na najbližji hrib, v gozd, krožna pot ..).

S seboj so imeli telefon z naloženo aplikacijo, s katero so spremljali svojo dejavnost (Endomondo, Strava, SportTracker…). Iz aplikacije so razbrali dolžino poti in poročilo oddali v šolsko spletno učilnico.

Kilometre so prispevali tudi nekateri profesorji.

Na športnem dnevu smo prehodili 6.053,13 km, kar bi bila pot iz Novega mesta do Reykjavika na Islandiji in nazaj (3.044 km.). Cilj poti je bil do New Yorka, ki je oddaljen iz Novega mesta 6.800 km.

S tako aktivnostjo smo  prispevali k izboljšanju  našega zdravja in medsebojnega sodelovanja.

Zapisala: Breda Vovko