Nacionalni Unesco projekt OŠ Pišece: Projekt Moder stol – nekdo misli nate

V luči nedavnih okoljskih protestov mladih smo se pri razrednih urah v 2.d pogovarjali, na kakšen način lahko sami prispevamo k reševanju okoljskih problemov. Ena od idej je bila ozaveščanje o problematiki na vseh ravneh, začenši pri otrocih. Tako smo se odločili, da povežemo Unesco projekt OŠ Pišece Moder stol in tematiko varovanja okolja v razredni projekt. Dijaki 2. d smo 23. aprila obiskali vrtec Metka v Novem mestu, kjer smo za oddelek predšolskih otrok Modre sove priredili delavnice na temo okoljske problematike – ohranjanje čiste zemlje.

Dijaki smo se razdelili na 8 skupin in vsaka izmed njih je pripravila eno delavnico. Te so bile raznolike: iz razrezane kartonske škatle za jajca so pripravili in pobarvali gojišče za sajenje semen, sadili so fižol, slikali rože z recikliranimi plastenkami, barvali pobarvanko »čiste, zdrave Zemlje« in »bolne, onesnažene Zemlje«, se učili razvrščanja odpadkov, pogovarjali so se o onesnaževanju pitne vode, zraka in uporabi zelenih prevoznih sredstev.

Iz vsake skupine so otroci z našo pomočjo prišli do ključnih besed, ki so povezane z ohranjanjem čistega planeta in trajnostnega načina življenja. Na moder stol smo naslikali Zemljo in zapisali ključne besede, kot so čista Zemlja, pitna voda, ponovna uporaba, ločevanje, recikliranje, varčevanje, sadimo drevesa, kolo in brez dima. Ta Modri stol smo pustili vrtičkarjem, da se bodo lahko še večkrat pogovarjali o okolju in na takšen način prispevali kamenček v mozaiku reševanja okoljske problematike. Na mladih svet stoji!

Dijaki 2. d