Poziv za oddajo predlogov za podelitev pohvale, priznanja, priznanja z nagrado in nagrade odličnosti

pozivu so opredeljeni roki in načini oddaje predlogov za podelitev pohvale, priznanja, priznanja z nagrado in nagrade odličnosti dijakom ali skupini dijakov Gimnazije Novo mesto.

Rok za podajo predloga za šolsko leto 2021/22 je 6. 5. 2022.