Poziv za oddajo predlogov za podelitev pohvale, priznanja, priznanja z nagrado in nagrade odličnosti

V pozivu so opredeljeni roki in načini oddaje predlogov za podelitev pohvale, priznanja, priznanja z nagrado in nagrade odličnosti dijakom ali skupini dijakov Gimnazije Novo mesto.

Rok za podajo predloga za šolsko leto 2020/21 je 7. 5. 2021.