Predavanje Mateja Škorjaka, predstavnika za jezike na Območni enoti Generalnega direktorata za prevajanje

»Meje mojega jezika so meje mojega sveta« (Ludwig Wittgenstein) – predavanje Mateja Škorjaka, predstavnika za jezike na Območni enoti Generalnega direktorata za prevajanje (Evropska komisija)

V sredo, 15. 12. 2021, so imeli dijaki 3c, ki so aktivno vključeni v projekt EPAS, izjemno zanimivo in poučno predavanje gospoda Mateja Škorjaka, ki je predstavnik za jezike na Območni enoti Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji. Gospod Škorjak je poliglot, saj govori kar deset tujih jezikov. Spregovoril nam je o jezikovni raznolikosti v Evropski uniji, pomenu večjezičnosti ter kako to spodbuja EU. Predstavil nam je še jezikovno pestrost sveta ter opozoril, da številni jeziki žal izumirajo. Na kratko nam je predstavil tudi evropske institucije ter svoje delovne izkušnje na Evropskem sodišču, kjer je bil zaposlen kot prevajalec. Predavanje je zaključil z nagradnim kvizom.

Nina Arnuš