Program dodatne vadbe individualnih rokometnih vsebin

Rokometna zveza Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport v letu 2020 začela s projektom NPŠŠ (nacionalnih panožnih športnih šol). Projekt se bo izvajal v letih 2020 do 2024. Projekt NPŠŠ se bo izvajal v več srednješolskih izobraževalnih ustanovah z različnimi izobraževalnimi programi, ki  zagotavljo organizacijo pedagoškega procesa na način, da lahko dijaki športniki uspešno usklajujejo šolske in športne obveznosti ter jim s tem ob izobraževanju omogočajo tudi dodaten športni razvoj.

RZS s svojimi trenerji zagotavlja kvaliteten trening usmerjen predvsem v individualni razvoj igralk in igralcev. Cilj vadbe je s strokovnim delom vplivati na tehnično – taktično in kondicijsko (gibalno / motorično) pripravo rokometašev/–ic ter dodatno razvijati sposobnosti in znanja, ki so pomembna za nadaljevanje njihove športne poti na absolutnem – članskem nivoju.

Vadba se bo izvajala v jutranjem ali dopoldanskem času v obliki dveh do treh trenažnih enot tedensko s pričetkom od 01.09.2020 dalje.

Pogoja za vključitev v »rokometno skupino« v projektu NPŠŠ – rokomet sta za dijake/-nje naslednja:

  • da so v času obiskovanja aktivnosti vpisani v srednješolsko izobraževalno inštitucijo na kateri se program odvija (določene šole pa nudijo možnost vadbe tudi za dijake drugih šol);
  • da imajo status registriranega športnika skladno s Pravilnikom o registraciji in kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije- registrirani igralci Rokometne zveze Slovenije.

Srednješolske izobraževalne inštitucije, kjer bo vadba omogočena:

  Trener Kontakt
Gimnazija Šiška, Ljubljana Sonja Čotar cotar@rokometna-zveza.si
Gimnazija Moste, Ljubljana Dejan Golčman dejan.golcman@gmail.com
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana Mateja Kavčič kavcic@rokometna-zveza.si
Srednja ekonomsko – poslovna šola Koper Vili Ban vili.ban@gmail.com
Srednja tehniška šola Koper Vili Ban vili.ban@gmail.com
Šolski center Novo mesto Benjamin Teraš benostar@gmail.com
Gimnazija Novo mesto Gašper Kovač kovac.gasper@gmail.com
Šolski center Ravne na Koroškem Žiga Lesjak lesjak.ziga@gmail.com
Šolski center Slovenj gradec Žiga Lesjak lesjak.ziga@gmail.com
Gimnazija Ormož Saša Prapotnik sasa.prapotnik@guest.arnes.si
Šolski center Škofja Loka Aljaž Pavlič aljaz.pavlic@gmail.com
Gimnazija in srednja šola Kočevje Aleksander Markl markl.sandi@gmail.com
Prva gimanzija Celje Blaž Sendelbah blaz.sendelbah@rk-celje.si
Srednja zdravstvena šola Celje Rok Ivančič rok.ivancic@rk-celje.si
Druga gimnazija Maribor Vasja Kozelj vasja.kozelj@gmail.com
Tretja gimnazija Maribor Vasja Kozelj vasja.kozelj@gmail.com

Za vse dodatne informacije se zainteresirani kandiati/-ke preko elektronske pošte lahko obrnejo neposredno na trenerja – izvajalca vadbe v srednješolski inštituciji, ki jo kandidat/-ka obiskuje.

 

Strokovni vodja projekta:                                                                 Generalni sekretar:

Benjamin Teraš                                                                                 Goran Cvijič

 

Dopis

Prijavnica