Projekt EPAS (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta) in Evrošola

Gimnazija Novo mesto in 3. d vključena v projekt EPAS (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta)  in Evrošola

V okviru prvega sklopa projekta se bodo sodelujoče slovenske srednje šole (našo šolo bo zastopal 3. d) pomerile v znanju o EU in nekaterih ključnih temah, povezanih z mladimi in Evropsko unijo. Izbranih šest tem letošnjega programa je:

  • okolje in obnovljivi viri energije,
  • varnost in človekove pravice,
  • odnos mladih do alkohola in mamil,
  • prihodnost EU,
  • migracije in integracija,
  • zaposlovanje mladih.

Naši dijaki so si izbrali temo okolje in obnovljivi viri energije.

Dijaki, ki bodo sodelovali na tekmovanju Evrošola (preizkus znanja in debata ‘za-in-proti’ na temo okolja in obnovljivih virov energije) se že intenzivno pripravljajo. Poleg tega pa dijakinje in dijaki 3. d pripravljajo serijo objav na družbenih omrežjih na temo promocije EU in obravnavane teme (okolje in obnovljivi viri energije).

Tekmovanje za naše dijake bo 6. decembra 2019 v Hiši Evropske Unije.

21. 10. 2019 smo v 3. d gostili Aleksando Pavlič iz Europe Direct Novo mesto.

Za dijake je pripravila predavanje in pogovor o temah povezanih z varovanjem okolja in obnovljivimi viri energije. Poleg tega jim je predstavila kakšen pomen ima Evropska unija za posameznika v vsakdanjem življenju.

24. 10. 2019 – dijaki 3. d intenzivno pripravljajo serijo objav za na družbene omrežja

Dijaki pripravljajo 5 objav na temo promocije EU ter 5 objav na njihovo izbrano temo – okolje in obnovljivi viri energije.

 

Nina Arnuš