Prostovoljci Gimnazije Novo mesto prejeli priznanja in zahvale OZRK Novo mesto

V torek, 25. 5. 2021, so na Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto izvedli krajšo prireditev in podelili 77 priznanj in zahval za humanitarne dejavnosti v šol. letu 2020/21. Vsi nagrajenci so najprej v sproščenem pogovoru s prostovoljko OZRK Nušo Rustja, ki je prireditev pripravila in vodila, izmenjali vtise o svojih letošnjih prostovoljskih izkušnjah, potem pa prejeli posebna priznanja, priznanja in posebne zahvale. V pogovoru so sodelovale tudi prostovoljke Gimnazije Novo mesto Neža Račečič, Viktoria Krusharova in Nadja Jarc z mentoricama Anico Kastelec in Suzano Krvavica.

Gimnazija se je v tem šol. letu aktivno vključila v tri projekte OZRK: Nisi sam – pismo drobne pozornosti, Telefonsko družabništvo in Dan za spremembe. Komisija OZRK je pri podelitvi priznanj in zahval opazila tudi druge prostovoljske dejavnosti na šoli in podelila naslednja priznanja:

  • Gimnaziji Novo mesto posebno priznanje za izjemen dosežek na natečaju Nisi sam – pismo drobne pozornosti
  • članom projektne skupine Telefonsko družabništvo priznanje za naj prostovoljsko skupino 2020/21 (14 dijakov in 5 zaposlenih)
  • Neži Račečič priznanje za naj prostovoljko 2020/21
  • Suzani Krvavica posebno zahvalo za izjemno mentorsko pomoč in sodelovanje pri humanitarnih dejavnostih v šol. letu 2020/21

Mentorici prostovoljstva

Anica Kastelec in Suzana Krvavica