Prostovoljno delo 2021/22

Prostovoljstvo v šolskem letu 2021/22

ANICA KASTELEC in SUZANA KRVAVICA

V šolskem letu 2021/22 sva bili mentorici prostovoljstva Anica Kastelec in Suzana Krvavica. Uvodno srečanje prostovoljcev je bilo 9. 11. 2021 v šoli, vendar pa so se prostovoljske aktivnosti začele že prej. Tudi letos smo aktivno sodelovali z različnimi društvi in organizacijami, predvsem z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, s Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto in z Družinskim centrom Igrivi svet.

Kljub omejitvam zaradi epidemije smo opravili številne prostovoljske aktivnosti in humanitarne projekte.

Sodelovali smo v naslednjih izjemnih projektih in akcijah:

 • projekt Telefonsko družabništvo,
 • akcija Dobrodelna košarica za varno hišo,
 • natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti,
 • akcija 2k ob dnevu solidarnosti,
 • akcija Pomagajmo Ukrajini,
 • tutorstvo – vrstniška učna pomoč,
 • akcija Dan za spremembe.

 

Telefonsko družabništvo

NUŠA RUSTJA

Projekt je potekal drugo leto, prostovoljcem Gimnazije Novo mesto so se pridružili dijaki Šolskega centra Novo mesto (SEŠTG). Nameni TD so premagovanje osamljenosti starejših, razvijanje medgeneracijskega sodelovanja, komunikacijskih spretnosti, sočutja, solidarnosti … Poteka v obliki telefonskih klicev ali obiskov. Kako redni in pogosti so stiki, je odvisno od obeh udeležencev.

Prostovoljci so se mesečno srečevali po Zoomu in izmenjali svoje izkušnje, saj je komunikacija s starejšimi zahtevna in odgovorna. Za vse prostovoljce smo imeli uvodno izobraževanje, podporo socialne delavke in sekretarke z OZ RKS NM, mentoric in supervizorke. Vključitev supervizorke in pogovori o pričakovanjih udeležencev TD, o zaupanju, belih lažeh, kaj je prijetno, kaj povzroča stiske, kaj je treba vedeti pred obiski starejših, izmenjava izkušenj … so prostovoljce razbremenili in hkrati vplivali na osebno rast in samozaupanje. Za dijake smo pripravili tudi spletno anketo in jih povprašali, s kakšnimi problemi se srečujejo. Na zadnjem srečanju je mentorica psihologinja s SEŠTG z njimi pregledala rezultate ankete, izpostavila probleme (odlašanje pri učenju, več komunikacije v živo) in predstavila rešitve. Zelo koristna in prijetna je bila izvedba skupnih srečanj obeh šol po Zoomu, zato bomo s tem nadaljevali.

Prostovoljci, ki so imeli redne stike, so vzpostavili zaupen odnos in so s TD zadovoljni. Nekaj prostovoljcev in starejših je prenehalo s stiki, saj niso uspeli vzpostaviti prave komunikacije, nekaj dijakov je imelo le občasne stike. Socialna delavka je pripravila refleksijo starejših na TD. Kjer so bili stiki redni, so bili starejši s pogovori ali obiski zadovoljni. Razen dveh si vsi želijo nadaljnjih stikov ali obiskov, ne bi jih motilo, če dobijo nove prostovoljce.

Vsem prostovoljcem in mentoricam je OZ RKS NM podelilo zahvale. Telefonsko družabništvo je potekalo s pomočjo mentoric Suzane Krvavica (GimNM), Jasmine Jevnikar (ŠC – SEŠTG), Nuše Rustja (prostovoljka) in ob strokovni podpori Simone Stegne in Barbare Ozimek (OZ RKS NM) ter Dubravke Hrovatič (supervizorka).

Telefonsko družabništvo v številkah:

 • 45 udeležencev: 13 prostovoljcev GimNM in 7 prostovoljcev SEŠTG, 22 starejših, 3 strokovni delavci
 • 248 stikov: 144 + 29 obiskov GimNM/75 SEŠTG
 • 76 ur/10 Zoomov: 55 ur GimNM/21 ur SEŠTG
 • 203 prostovoljske ure: 153,5 GimNM/49,5 SEŠTG

S TD želimo v novem šolskem letu nadaljevati, stike s starejšimi poglobiti tudi z obiski (če bo možno), mesečna srečanja izpeljati skupaj za vse prostovoljce oz. šole, se srečati tudi v živo in nadaljevati z oblikami izobraževanja in supervizije.

Dobrodelna košarica za Varno hišo

ANDRAŽ MATOŠ

V četrtek in petek, 16. in 17. 9. 2021, so člani kluba Interact Gimnazije Novo mesto organizirali akcijo Dobrodelna košarica za Varno hišo. Želeli so zbrati živila in različne potrebščine za Varno hišo v Novem mestu. Izdelali so plakate in akcijo oglaševali po šolskem radiu in socialnih omrežjih ter tako dijake in profesorje naše gimnazije obveščali, kako lahko pomagajo ljudem v stiski.

V četrtek zjutraj so postavili stojnico pred zbornico. Člani kluba so bili oba dneva na stojnici od 6.50 do 10.45. Pridni in dobrosrčni dijaki in profesorji so bili zelo motivirani in so interaktovce ter Varno hišo presenetili z zelo dobrim odzivom. V petek so z akcijo zaključili in pregledali vse darovane dobrine, med katerimi je bilo veliko higienskih pripomočkov, hrane z daljšim rokom uporabe, šolskih potrebščin ter igrač za otroke. Vse darovane stvari so predali Varni hiši, kjer so bili navdušeni nad količino zbranih stvari.

Z akcijo so pomagali uporabnicam Varne hiše, da bi bilo njihovo bivanje v ustanovi manj stresno in prijetnejše tako zanje kot za njihove otroke.

Natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti

Dijaki in učitelji Gimnazije Novo mesto smo tako kot lani sodelovali na natečaju pisanja pisem za starejše, ki ga je razpisal Rdeči križ Novo mesto. Natečaj so naslovili Nisi sam – slika drobne pozornosti, sodelujoči pa so pismu dodali umetniško pobarvanko.

Na Gimnaziji Novo mesto smo se pri izvedbi povezali učitelji likovne umetnosti in slovenščine ter z vsemi dijaki 1. letnika ustvarjali pisma s pobarvanko. Dijaki so pri LUM in SLO napisali 160 pisem s pobarvankami in se izkazali v inovativnosti. Pobarvanke so bile prava umetniška dela, besedila pa zelo srčna in topla, saj je večina dijakov besedilo povezala z osebnim doživljanjem umetniške slike. Napisali smo največ pisem med srednjimi šolami, za kar smo prejeli posebno priznanje. Najzanimivejša pisma z natečaja so na OZ RK NM tudi razstavili.

Na Rdečem križu so prejeli kar 1284 pisem s pobarvankami, ki so jih mladi in drugi ustvarjali v 13 različnih ustanovah, pridružilo se jim je tudi nekaj posameznikov. Pisma so priložili novoletnim darilom, ki so jih v predprazničnih dneh prejeli starejši od 80 let v vseh krajevnih organizacijah OZ RK Novo mesto. Tako Rdeči križ uresničuje eno od poslanstev – krepiti medgeneracijske vezi, da bi blažili občutke osamljenosti in stiske starejših, ki jih je pandemija še bolj izolirala.

Akcija 2k ob dnevu solidarnosti

20. december je mednarodni dan solidarnosti. Dijaki iz 2k so ga na pobudo sošolke Neli Klevišar posvetili brezdomcem in zanje zbirali konzervirano hrano in higienske potrebščine. V dveh dneh so zbrali veliko stvari, jih popisali in jih odpeljali v Zavetišče za brezdomce v Ljubljani. Dijaki so ugotovili, da je vsak od njih prispeval le nekaj stvari, a ker so sodelovali vsi, se je nabral lep kupček, s katerim so obdarili ljudi v stiski.

Akcija pomagajmo Ukrajini

V torek, 15. 3., smo se dijaki in zaposleni znova povezali v veliki akciji za pomoč beguncem iz Ukrajine. En teden prej smo namreč prispevali donacije prek SMS‑ov, tokrat pa smo zbirali hrano, vodo, higienske pripomočke, čistila, plenice in hrano za živali. Akcijo so koordinirali dijaki prostovoljci in člani kluba Interact.

Dijaki in zaposleni smo se tako po svojih močeh odzvali na pretresljivo vojno stanje v Ukrajini in znova dokazali, da smo solidarni in sočutni, saj smo zbrali kar 1088 stvari. Zbrano pomoč smo dostavili v centralno skladišče Škofijske karitas Novo mesto, ki koordinira zbiranje v sodelovanju z Občinskim štabom Civilne zaščite MO Novo mesto in OZ RK Novo mesto.

Tutorstvo

Dejavnost je namenjena dijakom Gimnazije Novo mesto, ki imajo učne težave. Projekt uspešno izvajamo že več let. Uvajati smo ga začeli z namenom, da zmanjšamo osip med dijaki 1. letnika in jim pomagamo pri premagovanju učnih in tudi drugih težav ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje.

V prejšnjem šolskem letu se je zaradi pouka na daljavo večina tutorskih ur izvedla na daljavo, v šolskem letu 2021/22 pa so se tutorske skupine večinoma srečevale v živo v prostorih šole. Ker je na naši šoli veliko dijakov vozačev, so se nekateri dijaki za učno pomoč srečevali tudi na daljavo v popoldanskem času. Za tutorje se je javilo 30 dijakov. Za učno pomoč je zaprosilo 45 dijakov, od tega večina iz 1. in 2. letnika. Učno pomoč so rabili pri naslednjih predmetih: matematika, fizika, biologija, kemija, angleščina, nemščina in španščina. Večina tutorjev je nudila individualno učno pomoč, nekateri tutorji so nudili učno pomoč skupini dijakov istega razreda.

V večini primerov so bile ure učne pomoči učinkovite, saj so dijaki z učnimi težavami izboljšali učni uspeh, prav tako so izboljšali svoje učne strategije. S projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj je učinkovit in prispeva k povezovanju dijakov in solidarnosti med njimi.

Dan za spremembe

Gimnazija Novo mesto je na povabilo OZ RK Novo mesto ponovno sodelovala v akciji Dan za spremembe, ki jo pod okriljem Slovenske filantropije vsako leto izvajajo prostovoljci širom Slovenije. Letošnji 13. Dan za spremembe je bil poseben, saj smo ga lahko po dveh letih ponovno izvedli v živo. Letošnji moto je bil Nisi sam – soustvarjamo skupnost.

Območno združenje RK Novo mesto je v petek, 8. aprila 2022, povezalo mlade iz OŠ Šmarjeta in Šmihel, Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole Novo mesto, Šolskega centra Novo mesto – SEŠTG, študente Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in predstavnice krajevnih organizacij RK s stanovalci Doma starejših občanov Novo mesto in Penziona Sreča iz Orešja pri Šmarjeti.

180 mladih in starejših je ta dan »soustvarjalo skupnost« z izdelovanjem velikonočnih izdelkov, glasbo, petjem in miselnimi igrami. Vsi smo uživali v druženju, dejavnostih in živahnih pogovorih. Pogrešali smo stike, želimo si novih srečanj, nekateri mladi so izrazili željo, da bi opravljali prostovoljno delo v domu za starejše.

Iz Gimnazije Novo mesto so pri druženju s stanovalci doma sodelovale dijakinje Eva Žagar in Nikolina Gramc iz 3k, Gea Bahč iz 3b, Pia Olga Šepec in Meta Radež iz 2a, Marsela Supe Vide iz 1d in mentorica prostovoljcev Anica Kastelec.

Eva Žagar je po koncu strnila svoje vtise z naslednjimi besedami:

»Obe glasbeni delavnici sta uspeli, saj so petje, »miganje« in nasmehi na obrazih stanovalcev največja nagrada. Z veseljem bi ponovila! Od sedaj naprej bom tudi sama prostovoljka v domu.«

Snemanje kratkega filma za božično obdarovanje otrok zaposlenih

MARKO KASTELIC

Za namen božičnega obdarovanja otrok zaposlenih ter obdarovanja otrok na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice so dijaki iz 3k posneli kratki film. Režijo in scenarij je prevzela dijakinja omenjenega oddelka Mimi Hidanovič Stariha, v različnih vlogah, kot so Božiček, palčki, tat daril itd., pa so se preizkusili: Nikolina Gramc, Hana Gros, Adam Iskra, Julija Laura Rus, Nik Strah Tratar in Irma Subašič.

Ker letošnja božična pravljica pripoveduje o palčkih, Božičkovih pomočnikih, ki se zberejo na šoli (v gimnazijski stavbi), da bi otrokom razdelili darila, a jim za nekaj časa načrte prekriža tolovaj, je snemanje filma potekalo na šoli v času, ko ni bilo pouka, predvsem med vikendom.
Dijaki z Mimi Hidanovič Stariha na čelu so opravili izjemno zahtevno in časovno obsežno delo. Kostume in tehnične rešitve so dijaki poiskali sami, za kar so jim bili vsi gledalci filma zelo hvaležni.

 

Interact Gimnazije Novo mesto

SUZANA KRVAVICA

Na začetku šolskega leta se je v IAC prijavilo skoraj 50 dijakov, vendar je bilo aktivnih približno 15 članov. Predsednica kluba je bila dijakinja Viktoria Krusharova, sekretar Kal Vilan Kotar Dražumerič, mentorici pa Suzana Krvavica in Natalija Petakovič. Sestanki članov so potekali redno v živo ali videokonferenčno.

30. 9. 2021 je na Gimnaziji Novo mesto potekal sestanek, na katerem je bilo v Interact sprejetih 15 novih članov. Primož Mihelič, predsednik botrskega kluba RC DT, je dijakom predstavil rotarijska načela, Suzana Krvavica je poročala o preteklih akcijah, predsednica IAC Viktoria Krusharova pa o načrtovanih novih akcijah.

Prvi dogodek se je sicer zgodil že pred 30. 9. 2021, in sicer so v soboto, 4. 9. 2021, ko so interaktovci skupaj z rotaractovci sodelovali na Mladinski tržnici v Novem mestu. Namen stojnice je bila predstavitev klubov širši skupnosti.

Zelo uspešna in odmevna je bila Interactova akcija Dobrodelna košarica za Varno hišo. Potekala je v četrtek in petek, 16. in 17. 9. 2021. Interaktovci so pred akcijo izdelali plakate in spodbujali k odzivu po šolskem radiu in socialnih omrežjih tako dijake kot profesorje. Člani kluba so bili oba dneva na stojnici od 6.50 do 10.45. V petek so pregledali vse darovane dobrine, med katerimi je bilo veliko higienskih pripomočkov, hrane z daljšim rokom uporabe, šolskih potrebščin ter igrač za otroke. Vse darove smo predali Varni hiši, kjer so bili navdušeni nad količino zbranih stvari.

7. in 8. 10. je IAC na Gimnaziji Novo mesto izpeljal akcijo Modna izmenjevalnica. Dijaki in profesorji so v atrij prinesli oblačila in jih zamenjali. Žal še nismo dovolj ozaveščeni o tovrstnih akcijah, saj so nekateri oblačila le prinesli, niso pa jih odnesli. Tako je na obešalnikih ostalo veliko oblačil, a pomembno je ozaveščanje o odgovornem ravnanju z oblačili, saj je modna industrija ena od glavnih onesnaževalk našega planeta.

Januarja so člani IAC dali pobudo, da bi v Novem mestu na dveh ali treh lokacijah postavili t. i. knjigobežnice, v katerih bi bile knjige, namenjene predvsem izposoji. Knjige bi krožile med bralci in popestrile dogajanje in vzdušje v Novem mestu. Žal do realizacije knjigobežnic ni prišlo, saj niti MO NM niti Knjižnica Mirana Jarca v tem ne vidita pravega smisla.

3. 2. 2022 so interaktovci na Gimnaziji Novo mesto izvedli mini akcijo “Rabiš? Vzemi. Imaš? Pusti”. V vsa ženska stranišča na šoli so postavili škatlice s higienskimi pripomočki, kot so vložki in tamponi, saj jih vsako dekle kdaj potrebuje.

Odmevna je bila tudi humanitarna akcija za pomoč beguncem iz Ukrajine, ki je potekala v torek, 15. 3. 2022. Koordiniral jo je IAC. En teden prej so dijaki in zaposleni prispevali donacije prek SMS‑ov, tokrat pa so zbirali hrano, vodo, higienske pripomočke in čistila. Zbrano pomoč smo dostavili v centralno skladišče Škofijske Karitas Novo mesto, ki koordinira zbiranje v sodelovanju z Občinskim štabom Civilne zaščite MO Novo mesto in OZRK Novo mesto.

5 članic IAC se je udeležilo 9. konference IAC, ki je potekala v Portorožu 22. in 23. 5. 2022. Konferenco je moderirala članica našega IAC Eva Žagar, Viktoria Krusharova pa je za delo v IAC prejela priznanje.

Ugotavljam, da imajo mladi veliko idej, ki jih uresničijo s pomočjo mentorjev.