Rezultati spomladanskega roka mature 2021

Kljub šolskemu letu, ki je pred nas postavljalo mnoge ovire in izzive, so dijaki zaključnega letnika uspešno opravili splošno maturo. Dijaki so v povprečju na letošnjem spomladanskem roku mature dosegli 21,71 točk, kar je nad slovenskim povprečjem.

Med vsemi dijaki, ki so v spomladanskem roku uspešno opravili maturo, je tudi 7 zlatih maturantov, torej tistih, ki so na maturi dosegli 30 točk in več. Ti so: Žan Verce, ki je dosegel vse možne točke, Urban Malavašič, Domen Hočevar, Tjaša Remec, Anja Košmrlj, Kristina Turk in Živa Merslavič.

Maturanti so od svojih razrednikov prejeli maturitetna spričevala, ravnateljica pa je najuspešnejšim med njimi podelila še priznanja šole ter priznanja šole z nagrado.

Čestitamo vsem!

Vasja Jakše