Slavnostna podelitev priznanj in priznanj z nagrado 2019

V torek, 21. maja, ko so letošnji maturanti prejeli spričevala in formalno zaključili svoje srednješolsko obdobje, je Gimnazija Novo mesto ponovno na skupni prireditvi za celotno šolo podelila priznanja in priznanja z nagrado posameznikom, ki so se izkazali na različnih področjih. Skozi prireditev, ki sta jo povezovali dijakinji, Anita Koprivc in Ajda Lea Jakše, smo se družili prostovoljci, športniki, glasbeniki, literati, raziskovalci, jezikoslovci… Če povzamemo: gimnazijci. Letošnjo prireditev so zaznamovali trije govorci, veliko glasbenikov in plesalci 1. in 2. letnika. Ti so prireditev razgibali in estetsko dopolnili.

Naj se vrnemo na začetek: po pozdravnem nagovoru ravnateljice Mojce Lukšič, je šolo nagovoril bivši gimnazijec Jože Oberstar. V Novem mestu in širše ga poznamo kot uspešnega odvetnika z izkušnjami v gospodarstvu in javnem sektorju. Dijakom, učiteljem in staršem je predstavil, s kakšno miselno naravnanostjo lahko posameznik uspe na izbranem področju. Sledila mu je Eva Puhek, dijakinja 4. š oddelka, ki je v imenu dijaške skupnosti nagovorila svojo generacijo in generacije, ki bodo v prihodne zaznamovale šolsko klimo.

Govore so obogatili glasbeni nastopi dijakov Hane Klemenčič in Špele Kajtna, Nike Molan, Martina Koncilije, Gašperja Turka in Andreja Kaferleta. Posebej je potrebno izpostaviti Moniko Udrih, Nežo Brkopec, Niko Gašpar, Elo Blatnik, Klaro Jordan in Jakoba Kavška.

Če so izpostavljeni nastopajoči prireditev »začinili«, so bili glavna sestavina nagrajenci in prejemniki; dijakinje in dijaki vseh letnikov. Imen je veliko preveč, da bi jih izpostavili, a za marsikoga izmed njih velja, da gre za posameznika, na katere bomo v prihodnje še naleteli, saj izstopajo. Kljub vsemu pa je potrebno izpostaviti prejemnika prestižne nagrade odličnosti. To sta dijakinja in dijak, ki sta na izbranih področjih izstopala na državni in mednarodni ravni, pri čemer sta svoje znanje razsipala tudi znotraj šolskega okolja vsa štiri leta. Gre za Nežo Cerinšek, ki se je uspešno preizkušala na literarnem področju, in Jona Judeža, ki se je izkazal v naravoslovju in prostovoljstvu.

Marko Kastelic, prof.

Galerija

02 jun
Slavnostna podelitev priznanj in priznanj z nagrado 2019

V torek, 21. maja, ko so letošnji maturanti prejeli spričevala in formalno zaključili svoje srednješolsko obdobje, je…

Več