Srednješolska bralna značka EPI Lesepreis

20 dijakov 1. in 2. letnika je sodelovalo pri letošnji nemški bralni znački EPI Lesepreis, ki smo jo   izvedli 12. 3. 2020. Za tekmovanje je bilo potrebno prebrati dve knjigi v nemškem jeziku. Dijaki 1. letnika so morali natančno prebrati knjigi Von Hexen und Prinzesinnen in Abenteuer in Lübeck, dijaki 2. letnika pa Der gestiefelte Kater in Pedro kommt an.

Za svoj dosežek 13 dijakov prejme srebrno priznanje, 6 pa priznanje za sodelovanje. Najboljše poznavanje knjig je pokazal Luka Vehovec iz 1. b, ki je osvojil zlato priznanje.