Tretješolci na okrogli mizi Gimnazijski kulturni in nacionalni mozaik

V sredo, 5. 3. 2020, je v okviru Državljanske kulture na Gimnaziji Novo mesto za dijake 3. letnika potekala okrogla miza z naslovom Gimnazijski kulturni in nacionalni mozaik. Okroglo mizo je vodila Suzana Krvavica, gostje pa so bili vrstniki naših tretješolcev, ki jim je slovenščina jezik okolja ali pa imajo poleg slovenščine še eno materinščino: Katarina Prokić (3. k), Lia Molan King, Ekaterina Petrovič (obe 3. d) in Trim Ismaili (3. b). Vsi štirje poleg slovenščine doma govorijo še en jezik – srbščino, angleščino, ruščino oziroma albanščino.

Sodelujoči so se predstavili v svojem maternem jeziku, nato pa smo se pogovarjali o komunikaciji v družini, spominih na otroštvo, stikih z domovino staršev in obiskih pri sorodnikih, pomenu vzgoje za ohranjanje materinščine, vlogi društev (npr. DRPD) itn. Zanimiva je bila tudi primerjava kulturnih, verskih in drugih razlik ter življenja vrstnikov v domovini staršev. O svojih spominih ob selitvi v Slovenijo je spregovoril tudi Liin oče gospod Brian King.

Vsi štirje gostje so pritrdili misli Lojzeta Kovačiča, da je »jezik domovina, ki jo lahko vselej vzamemo s seboj«, in svojo večjezičnost doživljajo kot prednost in bogastvo tako zase kot za okolico. Na gimnaziji smo s to okroglo mizo zaključili še en dogodek, s katerim ozaveščamo zavedanje o tem, da živimo v kulturnem in nacionalnem mozaiku, spodbujamo strpnost, medkulturnost, solidarnost in tudi nacionalni ponos.

Dijaki 3. d so vtise o okrogli mizi strnili takole:

  • Zanimivo je bilo slišati zgodbe naših multikulturnih vrstnikov in primerjati življenje tukaj in v domovini njihovih staršev. (Črt)
  • Okrogla miza je odlična priložnost, da se o multikulturnosti, življenju v dvojezičnih družinah in priseljencih ne učimo le pri pouku, temveč več o tem zvemo iz izkušenj naših vrstnikov. (Lara)
  • Spoznali smo zelo zanimive in poučne zgodbe naših vrstnikov, katerih družine prihajajo iz različnih okolij in držav. (Maša in Brina)

Suzana Krvavica