Tretji nacionalni UNESCO projekt Gimnazije Novo mesto – Živa knjižnica

»Vsaka knjiga se me je s svojo zgodbo dotaknila.«

(vtis udeleženca/ke)

Na Gimnaziji Novo mesto smo 19. 3. 2019 tretjič izvedli nacionalni Unesco projekt v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Temeljni namen projekta Živa knjižnica je ozavestiti udeležence/ke o temeljnih človekovih pravicah, ki so med drugim tudi temeljne vrednote Unesca.

Živa knjižnica je projekt, ki nagovarja temeljne cilje Unesca in veseli smo, da nam je tudi letos uspelo izpeljati dogodek, ki ni nikogar pustil ravnodušnega. Udeleženci in mentorji so bili zelo zadovoljni, prav tako pa tudi knjige, ki dijake vidijo kot spoštljive, vedoželjne in sočutne sogovornike. Osebna izkušnja, ki so jo pripravljene žive knjige deliti z bralci se dijakom zdi ganljiva in jim hkrati nudi vpogled v realno življenje. Z iskrenostjo tako knjige dosežejo, da se dijaki opogumijo in govorijo o temah, ki so sicer pogosto tabuizirane.

Uvodni delavnici o človekovih pravicah, ki jo je vodil nacionalni koordinator žive knjižnice Mitja Blažič  in po predstavitvi razmer v Siriji in s tem povezanih migracij, je sledila živa knjižnica. 39 dijakov in dijakinj iz Ljubljane, Ptuja, Novega mesta in iz drugih krajev so tako lahko slišali zgodbe, izkušnje in doživetja 11 oseb, in sicer:

 • Osebe iz Afganistana, z zavrnjenim azilom;
 • Aktivista za LGBT pravice;
 • Osebe z izkušnjo duševne bolezni;
 • Muslimanke;
 • Kočevarice;
 • Ekonomske migrantke v Evropi: Iz Bosne v Slovenijo;
 • New step – Syria;
 • Osebe, ki dela z odvisniki;
 • EVS prostovoljcem v Sloveniji;
 • Gejem, kristjanom, teologom in
 • Nadomestne mamice.

V okoli osemdesetih izposojah so mladi aktivno sodelovali v pogovorih, se soočali s stereotipi in predsodki ter se izobraževali o vrednotah in človekovih pravicah.

 Maja Žunič Fabjančič, vodja projekta Živa knjižnica

Maja Hren, Unesco koordinatorica Gimnazije Novo mesto

Nina Arnuš, sodelujoča v projektu Živa knjižnica na Gimnaziji Novo mesto

Vtisi dijakov:

Živa knjižnica se mi zdi odlična priložnost za vsakogar, ki dvomi, se sprašuje ali ne ve veliko o aktualnih temah naše družbe, saj že v nekaj minutah razblini vse stereotipe in pokaže, da so nam ljudje, čeprav so iz drugih krajev, imajo nam nepoznane običaje ali so njihove osebne lastnosti različne našim, še vedno v osnovi zelo podobni. Vsi imamo namreč enake želje po pravičnem in poštenem življenju. Pogovor z živimi knjigami je ključnega pomena za premagovanje rasističnih in diskriminatornih opazk ter sovražnega govora, zato bi v prihodnosti priporočil še več tovrstnih aktivnosti. (Nik Vidmar, 3. b)

Zagotovo je to eden izmed tistih dogodkov, o katerem razmišljaš še cel dan, teden. Ta ti je lahko spremenil pogled na svet, če si bil odprt in poslušal. Super se mi je zdelo, da smo imeli najprej skupno delavnico, kjer smo spoznali vse o živi knjižnici. Najbolj zanimiv pa se mi je zdel sam pogovor z živimi knjigami, in sicer odločila sem se za pogovor z EVS prostovoljcem, osebo z duševnimi motnjami in osebo z zavrnjenim azilom iz Afganistana. Bila sem navdušena nad njihovo pozitivno energijo in opisovanjem najtežjih in nepredstavljivih življenjskih preizkušenj, z nasmehom na obrazu. Spoznala sem, da imam srečo, da živim v takšnih razmerah in sem vesela, da se ne rabim srečevati s tako težkimi življenjskimi situacijami. (Mojca Muhič, 3. c)