Uspeh novomeških gimnazijcev na spomladanskem roku mature 2023

V ponedeljek, 10. 7. 2023, smo na Gimnaziji Novo mesto razglasili rezultate spomladanskega roka mature, v katerem je 128 dijakov opravljalo splošno maturo ter 17 dijakov mednarodno maturo. Maturo so v povprečju opravili z 21,9 točkami in bili več kot za eno točko boljši od slovenskega povprečja, ki je letos 20,5. Med maturanti, ki so uspešno opravili maturo, je v spomladanskem roku 6 dijakov doseglo 30 in več točk na splošni maturi, med njimi je ena dijakinja dosegla vse točke, t. j. 34 točk, in bila diamantna maturantka. Zlati maturanti na splošni maturi so: Eva Kocjan, Rea Doria Bergant, Jakob Hussein, Maja Tomić, Nika Kadunc in Lana Traven, ki je dosegla vse točke.

Na mednarodni maturi sta dve dijakinji dosegli 40 točk in več. Zlati maturantki na mednarodni maturi sta Lara Velkavrh in Ema Derganc.

Vsem maturantom želimo veliko uspeha in vztrajnosti na nadaljnji poti ter jim čestitamo za dosežen rezultat.

Vasja Jakše