Uspešni mladi raziskovalci

V 1. krog državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 8 raziskovalnih nalog, ki so jih izdelali dijakinje in dijaki Gimnazije Novo mesto na področjih biologije, ekologije, kemije, matematike ter na interdisciplinarnem področju in drugih področjih. Strokovne komisije so iz vsakega področja izbrale najboljše naloge, ki so se nato uvrstile v 2. krog srečanja. Med naprej uvrščenimi so bile tudi 4 raziskovalne naloge iz Gimnazije Novo mesto. Avtorji so se potegovali za zlata priznanja z zagovori na 52. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je potekalo 14. 5. 2018 v Murski Soboti.

Dve dijakinji Gimnazije Novo mesto sta si s svojo raziskovalno nalogo prislužili zlato priznanje in prvo mesto v kategoriji. Avtorji treh raziskovalnih nalog so prejeli srebrno priznanje. Bronasto priznanje je doseglo 12 gimnazijskih raziskovalcev, ki sicer niso zagovarjali naloge na državnem srečanju, vendar pa so se uvrstili v 1. krog.

PRVO MESTO in ZLATO PRIZNANJE

Nastja Medle in Laura Medved, mentorja: mag.  Branka Klemenčič in dr. Aleš Gasparič

  • raziskovalna naloga: Uporaba Calb pri kiralni ločbi R/S-1-(1-naftil)etanola (področje Kemija ali kemijska tehnologija)

SREBRNO PRIZNANJE

Larsen Cundrič, Taja Skube in Matic Rajnar, mentorica: Janja Pust

  • raziskovalna naloga: Matični mleček in trans-10-hidroksi-2-decenojska kislina (Interdisciplinarno področje)

Petra Pavlin, mentorja: Janja Pust in dr. Primož Treven

  • raziskovalna naloga: Vpliv krme na kravje mleko (Druga področja)

Anja Mitrović, Eva Brudar in Franc Štirn, mentor: Jernej Ban

  • raziskovalna naloga: Aproksimacija števila pi (področje Matematika ali logika)

BRONASTO PRIZNANJE

Jan van Elteren, Nuša Avguštinčič in Jakob Vid Zupančič, mentorji: Janja Pust, dr. Vid Simon Šelih in dr. Ingrid Falnoga

  • raziskovalna naloga: Akumulacija in izločanje mineralov, zaužitih s prehranskim dopolnilom – analiza krvi, urina in las (področje Biologija)

 Neja Katič, Nina Starič in Klavdija Bijek, mentorici: Janja Pust in Katarina Sluga

  • raziskovalna naloga: Hipertiroidizem pri mačkah (Druga področja)

Luka Kunej, Larisa Grubič in Tjaša Grabnar, mentorici: Janja Pust in Maja Florjanič

  • raziskovalna naloga: Preučevanje nastajanja biofilma v vodovodni vodi Gimnazije Novo mesto v odvisnosti od časa, hrane in materialov (področje Ekologija z varstvom okolja)

Anja Bučić, Ed Hasanović in Patricija Rauh, mentorici: Janja Pust in Dragica Bučić

  • raziskovalna naloga: Možnost čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode pri procesu lakiranja v avtomobilski industriji (področje Ekologija z varstvom okolja)

Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo.

Tanja Gačnik, koordinatorica regijskega srečanja