Uvodna delavnica na temo Evropske unije v 3C, ki bo aktivno sodeloval v projektu EPAS

Tudi v tem šolskem letu se je naša šola priključila projektu EPAS (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta). V njem bo aktivno sodeloval razred 3 C.

V torek, 28. 9. 2021, so tako imeli dijaki že uvodno delavnico na temo Evropske unije v izvedbi IPM (Inštitut za politični menedžment). Delavnico je vodil Petar Mrdović in je bila interaktivno zasnovana. Delavnica je trajala 2 šolski uri in je vključevala spoznavanje delovanja Evropske unije, Evropskega parlamenta, posvetila se je tudi vplivom EU na vsakdanje življenje in pomenu aktivnega državljanstva. V prvem delu je bil dijakom predstavljen kratek pregled povezovanja držav, delovanje evropskih institucij in glavnih pristojnosti EU, nato pa so naslovili tri aktualne evropske tematike – varstvo okolja, digitalizacijo in solidarnost. V drugem delu so dijaki preko praktičnega dela v skupinah pripravili predloge kampanj ozaveščanja o EU in evropskih tematikah za njihove vrstnike.

Nina Arnuš