Večer lirike upora

Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto je 22. februarja 2018, ob obletnici smrti pesnika Karla Destovnika Kajuha, v atriju Knjižnice Mirana Jarca organiziralo večer lirike upora, že drugi zapored. Prireditev je bila namenjena tudi počastitvi mednarodnega dneva maternega jezika.

Organizatorji so k sodelovanju povabili gledališko skupino Goga, ki deluje v okviru Gimnazije Novo mesto. Dijaki Neža Cerinšek, Melisa Maznik, Maja Hočevar, Jaka Kunej in Tara  Štravs Duvnjak so pod vodstvom profesorice Natalije Petakovič pripravili recital, na katerem so interpretirali pesmi Otona Župančiča, Mateja Bora, Karla Destovnika Kajuha, Ceneta Vipotnika in Lojzeta Žabkarja.

Izbor je zajemal tako pesmi upora kot pesmi, ki so nastale kot odziv nanj, taboriščno liriko ter nekaj pesmi manj znanih avtorjev, ki so v verze zlili bolečino internacije, pregnanstva in vero v boljši jutri.

Z dvema glasbenima točkama na čelu je nastopila še dijakinja Anja Mitrović.

Prireditve je bila kljub izjemno slabemu vremenu dobro obiskana in organizatorji želijo, da postane večer lirike upora tradicionalna kulturna prireditev, ki bi ohranjala spomin poezijo, ki je nastajala v obdobju najtežjih narodovih preizkušenj.

Natalija Petakovič

Avtor fotografij je Darko Jakovac