Zmanjševanje osipa

O projektu:

Projekt je namenjen zmanjševanju osipa dijakov, predvsem pri dijakih 1. letnika.

Vrstniška učna pomoč ali tutorstvo poteka na šoli že vrsto let. Dijakom 1. letnika želimo olajšati prehod iz osnovne v srednjo šolo in jim pomagati pri  premagovanju učnih težav. Dijake višjih letnikov spodbudimo za nudenje vrstniške učne pomoči pri predmetih, ki jih dobro obvladajo. Dijaki z učnimi težavami, ki rabijo pomoč, se lahko oglasijo osebno v svetovalni službi, napotijo jih učitelji posameznih predmetov ali razredniki. Učna pomoč poteka po dogovoru v času prostih ur v prostorih šole. Praviloma organiziramo individualno pomoč posameznega predmeta. V primeru zanimanja več dijakov za učno pomoč istega predmeta izvajamo tudi skupinsko pomoč.

Cilji projekta:

  • dijakom 1. letnika z učnimi težavami olajšati prehod iz OŠ v SŠ,
  • zagotoviti brezplačno učno pomoč dijakom,
  • zmanjšanje števila izpisanih dijakov,
  • vrstniško druženje dijakov naše šole (različni razredi, različni letniki).

Člani projektne skupine:

  • Anica Kastelec, vodja
  • Petra Škof
  • Zlatka Butkovec Gačnik
  • Robert Šupe

Ostali projekti šole.