Mladinsko društvo Goga

Mladinsko društvo Goga

Gledališka dejavnost ima na novomeški gimnaziji dolgoletno tradicijo. Da bi se lahko vključevali v različne projekte in si zagotavljali sredstva za delovanje prek razpisov in drugih virov, smo leta 2012 ustanovili še Mladinsko društvo Goga, ki deluje v sklopu gimnazije in združuje mlade, nadarjene in ustvarjalne dijake, ki delujejo na različnih področjih kulturnega in umetniškega ustvarjanja ter športa.

Cilj gledališke in dramske dejavnosti je zbuditi pri dijakih zanimanje za gledališče in scenske umetnosti, spodbujati veselje do  igranja in nastopanja. Dijaki se lahko preizkusijo v ustvarjalnem pisanju, sodelujejo pri pisanju scenarijev, kostumografiji, scenski postavitvi, koreografiji, izbiri glasbe in oblikovanju gledaliških listov. Udeležujejo se tudi različnih literarnih natečajev. Prizadevamo si za povezovanje mladih z okoljem, v katerem živimo, za sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, Mestno občino Novo mesto, Javnim skladom za kulturne dejavnosti, Kulturnim centrom Janeza Trdine, Anton Podbevšek teatrom, Knjižnico Mirana Jarca in drugimi organizacijami v Novem mestu. (Prirejeno po V. Korošec: Gledališka skupina Goga, Zbornik 270 let Gimnazije Novo mesto, Novo mesto, 2016, str. 120–121.)

Mentorstvo

Mentorica gledališke skupine, režiserka in največkrat tudi scenografka je bila od leta 2002 do 2017 Vladimira Korošec, zadnja leta pa v gledališki skupini sodelujejo tudi Vanja Popov, mentor pevskega zbora, Jasmina Žagar, mentorica likovnega krožka, ki poskrbi za sceno, in Breda Vovko, ki sodeluje pri koreografiji.

V šolskem letu 2017/2018 je mentorstvo gledališke skupine prevzel Marko Kastelic, v šolskem letu 2019/2020 pa se mu je v mentorski vlogi pridružil še Tomaž Koncilija.

Dejavnosti, prireditve in predstave v zadnjih letih

Predstava Zaprta vrata

Prešernov dan

Večer lirike upora

In obrneš novo stran,

muzikal, scenarij in režija Neža Cerinšek, mentorja Marko Kastelic, prof., in Vanja Popov, prof., Kulturni center Janeza Trdine, 22. marec 2019 (dve predstavi za Gimnazijo Novo mesto, večerna predstava za izven)

Po nevihti sladkih rož,

igrani recital ob dnevu samostojnosti in enotnosti, scenarij in režija Tomaž Koncilija, prof., atrij Gimnazije Novo mesto in atrij Knjižnice Mirana Jarca, 23. december 2019 (štiri predstave za Gimnazijo Novo mesto, večerna predstava v sklopu osrednje prireditve Mestne občine Novo mesto ob dnevu samostojnosti in enotnosti)

Koncert simfoničnega orkestra glasbene šole Marjana Kozine

ob slovenskem kulturnem prazniku, stoletnici novomeške pomladi in tridesetletnici delovanja simfoničnega orkestra, dirigent Miro Saje, prof., scenarij Carmen L. Oven in Tomaž Koncilija, prof., Športna dvorana Marof, 7. februar 2020

Program tradicionalnega koncerta novomeških simfonikov je nastal v koprodukciji med Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto, Mestno občino Novo mesto in Gimnazijo Novo mesto. Poleg sooblikovanja scenarija je gimnazijska gledališka skupina Goga zasnovala monumentalno scenografijo (Jasmina Žagar, prof., in Breda Vovko, prof.), dijaka Jaka Kunej in Maruša Penca Kocjan pa sta interpretirala pesmi Antona Podbevška in Mirana Jarca.

Tujec,

dramatizacija Slodnjakovega romana o Ivanu Cankarju v trinajstih slikah, scenarij in režija Anita Koprivc, mentor Tomaž Koncilija, prof., Anton Podbevšek teater, 1. in 2. september 2020 (štiri predstave za Gimnazijo Novo mesto, večerna predstava za izven)

Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop?,

igrani recital ob stoletnici novomeške pomladi in slovenskem kulturnem prazniku, scenarij in režija Tomaž Koncilija, prof., 5. februar 2021 (spletna predstava)

Igrani recital Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop? začetke slovenske zgodovinske avantgarde postavlja v širši evropski kontekst in se v luči umetniških vplivov od futurizma do ekspresionizma sprašuje o umestitvi novomeških umetniških manifestacij septembra 1920 med domom in svetom. Zaradi izrednih razmer ob izbruhu epidemije je bila premiera v Kulturnem centru Janeza Trdine tik pred zdajci odpovedana, v skladu z omejenimi možnostmi pa so mladi interpreti »na daljavo« posneli priredbo Zrakoplovov, s katero smo želeli novomeški gimnazijci počastiti prihajajoči kulturni praznik in generacije izjemnih kulturnih ustvarjalcev ter umetnikov, ki so se oblikovale, zorele in rasle v zgodovini naše častitljive ustanove ter predstavljajo edinstveno Rastočo knjigo Gimnazije Novo mesto.

Slovo od mladosti,

recital ob tridesetletnici slovenske državnosti, scenarij in režija Tomaž Koncilija, prof., Dolenjski muzej in atrij Gimnazije Novo mesto, 16. in 24. junij 2021 (recital v sklopu osrednje prireditve Mestne občine Novo mesto ob tridesetletnici slovenske državnosti in odprtju razstave 1991 – Dolenjska v Dolenjskem muzeju ter proslava ob dnevu državnosti na Gimnaziji Novo mesto – tri ponovitve)

Odmevnejše predstave in prireditve iz preteklih letih

Nekatere predstave si lahko ogledate v galeriji posnetkov.

Gimnazija v sliki in besedi (posnetek)

Gimnazija v sliki in besedi Ob 260-letnici Gimnazije Novo mesto so dijaki v predstavi Gimnazija v sliki in besedi november 2006) predstavili utrinke iz bogate zgodovine gimnazije: ustanovitev gimnazije, šolska pravila v takratni gimnaziji, težave, s katerimi so se srečevali, razmere v 19. stoletju, obiskovanje gostiln, kinematografi, vojna in novomeška pomlad, diktatura, 2. svetovna vojna, reforme v povojnem času, devetdeseta leta, vizija gimnazije v prihodnosti.

Novomeška pomlad (posnetek)

V počastitev 90-letnice novomeške pomladi so gogovci novembra 2011 skupaj z učenci Glasbene šole Marjana Kozine pripravili predstavo, s katero so se vživeli v duh časa in življenje dijakov med 1. svetovno vojno in po njej. Ustvarjalnost nekdanjih gimnazijcev, ki so se v zgodovino zapisali kot kreatorji novomeške  pomladi, so dijaki skušali osvetliti skozi igro, glasbo in recitacije. Scenarij je nastal po romanu Novo mesto Mirana Jarca. S predstavo Novomeška pomlad smo nastopili tudi na festivalu Transgeneracije v Cankarjevem domu.

Dogodek v mestu Gogi (posnetek)

Gledališka skupina je novembra 2011 v sodelovanju s KC Janeza Trdine uprizorila dramsko besedilo Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi. S to osrednjo prireditvijo smo obeležili 110-letnico Grumovega rojstva in 265 let ustanovitve Gimnazije Novo mesto. Dramsko besedilo je zelo zahtevno za uprizoritev, zato smo bili še posebej zadovoljni, da nam je uspelo z igro in postavitvijo navdušiti gledalce. Izvedli smo pet predstav in bili že tretjič izbrani in  povabljeni na festival Transgeneracije v Cankarjev dom. Festivala se nismo mogli udeležiti, ker nam niso uspeli zagotoviti dovolj velike dvorane za našo scensko postavitev.

Počastitev 650-letnice Novega mesta (posnetek)

V počastitev 650-letnice ustanovitve Novega mesta smo pripravili prireditev V objemu Krke (januar 2016), s katero smo se poklonili mestu ob visokem jubileju. Pomemben del mesta je tudi gimnazija, ki že 270 let svojega obstoja sooblikuje in zaznamuje podobo Novega mesta. Prireditev je pomenila začetek praznovanja častitljive obletnice Gimnazije Novo mesto. Dijaki so opozorili nase z ustvarjalnostjo in neštetimi talenti, ki jih nosijo v sebi. Z glasbo, od klasične do rocka, narodno-zabavno, inštrumentalno, poezijo in plesom so navdušili občinstvo.

Od fazana do  veterana (posnetek)

Ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto je gledališka skupina pripravila predstavo Od fazana do veterana (april 2016), sicer pa je to bila prva predstava v sklopu novomeškega abonmaja. V uro trajajočem muzikalu so dijaki z glasbo, petjem, repanjem in plesom pogledali na gimnazijska leta skozi rožnata očala. Ob njihovih domislicah in humorju je marsikdo podoživel svoja srednješolska leta. V predstavi niso nastopali le dijaki, ampak so se jim  pridružili tudi učitelji, ravnateljica pa je nastopila kot Marija Terezija.

Galerija

09 jan
Prireditev Gimnazije Novo mesto ob dnevu samostojnosti in enotnosti

  Gimnazijska gledališka skupina Goga je ob letošnjem dnevu samostojnosti in enotnosti pripravila igrani recital z naslovom Po…

Več

02 feb
Zaprta vrata v uprizoritvi gledališke skupine Goga

V četrtek, 1. 2. 2018,  so   na odru Kulturnega centra Janeza Trdine člani gledališke skupine Goga, ki deluje pod okriljem Gimnazije…

Več